Selecteer een pagina

Privacy Verklaring (AVG) Le Miracle

 

Lavendel bij Le Miracle
Vinder op vlinderstruik
Water bij Le Miracle
Zitje bij Le Miracle, vakantiehuizen in Zuid-Frankrijk

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), privacyverklaring Le Miracle

A.G.M. (Guus) Keijzer, eigenaar van Le Miracle, gevestigd in Les Brousses 30410 Molières-sur-Cèze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

L. (Lydia) Schmidt is belast met de uitvoering van de gegevensbescherming bij Le Miracle.

Contactgegevens Le Miracle

Les Brousses
30410 Molières-sur-Cèze
www.le-miracle.eu
info@le-miracle.eu
N ̊ Chambre de Commerce Alès Cevennes C3001 6898148
N ̊ Siret 82070809700010

Register van persoonsgegevens

Le Miracle verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons (heeft) verstrekt.

Le Miracle verwerkt de volgende gegevens

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel verwerken persoonsgegevens

  • Afhandelen van reserveringen en betalingen
  • Verzenden van de nieuwsbrief (alleen indien u zich hiervoor heeft aangemeld)
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te informeren over wijzigingen
  • Le Miracle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte

Bewaartermijn persoonsgegevens

Le Miracle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal 1 jaar na uw verblijf bij Le Miracle verwijderd uit onze registraties.

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Miracle verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Miracle. U kunt uw verzoek hiertoe sturen naar info@le-miracle.eu.

Beveiliging persoonsgegevens

Le Miracle gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@le-miracle.eu.

Les Brousses

30410 Molières-sur-Cèze

info@le-miracle.eu

 

Voor iedere reservering bij Le Miracle doneren we 10 euro aan het Liliane Fonds.

Waarom ? Lees hier meer.

Logo Liliane Fonds